Skip to main content

Kurmancî


Kurmancî 49

Rojnameya taybetî ya Enstîtuya Kurdî ya Parîsê li ser pirsên zaravê kurmancî

Derhêner: Enstîtuya Kurdî ya Parîs (EKP)


Kurmancî 48

Rojnameya taybetî ya Enstîtuya Kurdî ya Parîsê li ser pirsên zaravê kurmancî

Derhêner: Enstîtuya Kurdî ya Parîs (EKP)


Kurmancî 47

Rojnameya taybetî ya Enstîtuya Kurdî ya Parîsê li ser pirsên zaravê kurmancî

Derhêner: Enstîtuya Kurdî ya Parîs (EKP)


Kurmancî 46

Rojnameya taybetî ya Enstîtuya Kurdî ya Parîsê li ser pirsên zaravê kurmancî

Derhêner: Enstîtuya Kurdî ya Parîs (EKP)


Kurmancî 45

Rojnameya taybetî ya Enstîtuya Kurdî ya Parîsê li ser pirsên zaravê kurmancî

Derhêner: Enstîtuya Kurdî ya Parîs (EKP)


Kurmancî 44

Rojnameya taybetî ya Enstîtuya Kurdî ya Parîsê li ser pirsên zaravê kurmancî

Derhêner: Enstîtuya Kurdî ya Parîs (EKP)


Kurmancî 43

Rojnameya taybetî ya Enstîtuya Kurdî ya Parîsê li ser pirsên zaravê kurmancî

Derhêner: Enstîtuya Kurdî ya Parîs (EKP)


Kurmancî 42

Rojnameya taybetî ya Enstîtuya Kurdî ya Parîsê li ser pirsên zaravê kurmancî

Derhêner: Enstîtuya Kurdî ya Parîs (EKP)


Kurmancî 41

Rojnameya taybetî ya Enstîtuya Kurdî ya Parîsê li ser pirsên zaravê kurmancî

Derhêner: Enstîtuya Kurdî ya Parîs (EKP)


Kurmancî 40

Rojnameya taybetî ya Enstîtuya Kurdî ya Parîsê li ser pirsên zaravê kurmancî

Derhêner: Enstîtuya Kurdî ya Parîs (EKP)