Skip to main content

Kurdname


Kurdname 23

Serbexoyî bo Kurdistan

Rojnameyekî siyasî giştî ye, bi zimanê kurdî, ingilîzî û erebî derdikeve.

 Derhêner: Komîtey Azadîxwazanî Kurdistan (KAK)