Skip to main content

Kurdistan -Swêdî


Kurdistan (Swêdî) 1

Kovarekî agadarî giştî ye.

Derhêner: Svenska Kommitten For Kurdernas Manskliga Rattigheter