Skip to main content

Kurdisch Herald


Kurdish Herald 5

Rojnameyek siyasî giştî, li Awusturya bi Ingilîzî derdikeve.

Derhêner: Vahal A. Abdulrahman


Kurdish Herald 4

Rojnameyek siyasî giştî, li Awusturya bi Ingilîzî derdikeve.

Derhêner: Vahal A. Abdulrahman


Kurdish Herald 3

Rojnameyek siyasî giştî, li Awusturya bi Ingilîzî derdikeve.

Derhêner: Vahal A. Abdulrahman


Kurdish Herald 2

Rojnameyek siyasî giştî, li Awusturya bi Ingilîzî derdikeve.

Derhêner: Vahal A. Abdulrahman


Kurdish Herald 1

Rojnameyek siyasî giştî, li Awusturya bi Ingilîzî derdikeve.

Derhêner: Vahal A. Abdulrahman