Skip to main content

Komela Xwendevanên Kurd li Ewrûpa (KXKE)


Destûra Komela Xwendevanên Kurd Li Awrûpa 6

Destûra Komela Xwendevanên Kurd Li Awrûpa 6


Komela Xwendevanên Kurd Li Awrûpa Kongreya 18 yan

Encamê  Kongreya 18 eyan ya Komela Xwendevanên Kurd Li Awrûpa 


Komela Xwendevanên Kurd Li Awrûpa Kongreya 4 an

Encamên Kongreya 4 an ya Komela Xwendevanên Kurd Li Awrûpa 


Komela Xwendevanên Kurd Li Awrûpa 2

Encamên Kongreya 2 wan ya Komela Xwendevanên Kurd Li Awrûpa 


Komela Xwendevanên Kurd Li Awrûpa 1

Encamên Kongreya yekan ya Komela Xwendevanên Kurd Li Awrûpa 


Destûra Komela Xwendekaranên Kurd li Awrûpa

Destûra Komela Xwendekaranên Kurd li Awrûpa -KXK-A