Skip to main content

Komünar


Komünar 57

Kovarekî siyasî rêxistinî ye.

Derhêner: Partîya Karkerên Kurdistan (PKK)


Komünar 58

Kovarekî siyasî rêxistinî ye.

Derhêner: Partîya Karkerên Kurdistan (PKK)


Komünar 59

Kovarekî siyasî rêxistinî ye.

Derhêner: Partîya Karkerên Kurdistan (PKK)


Komünar 61

Kovarekî siyasî rêxistinî ye.

Derhêner: Partîya Karkerên Kurdistan (PKK)


Komünar 62

Kovarekî siyasî rêxistinî ye.

Derhêner: Partîya Karkerên Kurdistan (PKK)


Komünar 63

Kovarekî siyasî rêxistinî ye.

Derhêner: Partîya Karkerên Kurdistan (PKK)


Komünar 64

Kovarekî siyasî rêxistinî ye.

Derhêner: Partîya Karkerên Kurdistan (PKK)


Komünar 65

Kovarekî siyasî rêxistinî ye.

Derhêner: Partîya Karkerên Kurdistan (PKK)


Komünar 66

Kovarekî siyasî rêxistinî ye.

Derhêner: Partîya Karkerên Kurdistan (PKK)


Komünar 67

Kovarekî siyasî rêxistinî ye.

Derhêner: Partîya Karkerên Kurdistan (PKK)