Skip to main content

Kirmancîya Beleke


Kirmancîya Beleke 4

Kültür, Tarih Halkbilim Dergisi.

TILSIMÊ KIRMANCÎYE NÊŞIKIYO!

KILÎTÊ KOU VINDÎ NÊBÎYO!

Bilimsel inceleme araştırma eleştiri

Derhêner: Sırrı Öztürk


Kirmancîya Beleke 3

Kültür, Tarih Halkbilim Dergisi.

TILSIMÊ KIRMANCÎYE NÊŞIKIYO!

KILÎTÊ KOU VINDÎ NÊBÎYO!

Bilimsel inceleme araştırma eleştiri

Derhêner: Sırrı Öztürk


Kirmancîya Beleke 2

Kültür, Tarih Halkbilim Dergisi.

TILSIMÊ KIRMANCÎYE NÊŞIKIYO!

KILÎTÊ KOU VINDÎ NÊBÎYO!

Bilimsel inceleme araştırma eleştiri

Derhêner: Sırrı Öztürk


Kirmancîya Beleke 1

Kültür, Tarih Halkbilim Dergisi.

TILSIMÊ KIRMANCÎYE NÊŞIKIYO!

KILÎTÊ KOU VINDÎ NÊBÎYO!

Bilimsel inceleme araştırma eleştiri

Derhêner: Sırrı Öztürk