Skip to main content

Kelhaamed?


Kelhaamed 12

Kelhaamed, Kovara Îslamî Çandî û Hunerî ye

Derhêner: Hür Dava Partisi (Hüda Par)