Skip to main content

Kanîzar


Kanizar 16

KOVARA ZIMANÊ KURDÎ

Bi rêya internetê 

Di bin navnîşana

www.zimannas.wordpress.com

de tê weşandin

e-mail:

kovarakanizar@gmail.com

Me ev kovar ji vê navnîşana malperê girtîye, xwedî û berpirsîyar 

www.zimannas.wordpress.com e


Kanizar 15

KOVARA ZIMANÊ KURDÎ

Bi rêya internetê 

Di bin navnîşana

www.zimannas.wordpress.com

de tê weşandin

e-mail:

kovarakanizar@gmail.com

Me ev kovar ji vê navnîşana malperê girtîye, xwedî û berpirsîyar 

www.zimannas.wordpress.com e

Huseyin Muhammed


Kanizar 14

KOVARA ZIMANÊ KURDÎ

Bi rêya internetê 

Di bin navnîşana

www.zimannas.wordpress.com

de tê weşandin

e-mail:

kovarakanizar@gmail.com

Me ev kovar ji vê navnîşana malperê girtîye, xwedî û berpirsîyar 

www.zimannas.wordpress.com e

Huseyin Muhammed


Kanizar 13

KOVARA ZIMANÊ KURDÎ

Bi rêya internetê 

Di bin navnîşana

www.zimannas.wordpress.com

de tê weşandin

e-mail:

kovarakanizar@gmail.com

Me ev kovar ji vê navnîşana malperê girtîye, xwedî û berpirsîyar 

www.zimannas.wordpress.com e

Huseyin Muhammed


Kanizar 12

Bi rêya internetê 

Di bin navnîşana

www.zimannas.wordpress.com

de tê weşandin

e-mail:

kovarakanizar@gmail.com

Me ev kovar ji vê navnîşana malperê girtîye, xwedî û berpirsîyar 

www.zimannas.wordpress.com e

Huseyin Muhammed


Kanizar 11

Bi rêya internetê 

Di bin navnîşana

www.zimannas.wordpress.com

de tê weşandin

e-mail:

kovarakanizar@gmail.com

Me ev kovar ji vê navnîşana malperê girtîye, xwedî û berpirsîyar 

www.zimannas.wordpress.com e

Huseyin Muhammed


Kanizar 11

Bi rêya internetê 

Di bin navnîşana

www.zimannas.wordpress.com

de tê weşandin

e-mail:

kovarakanizar@gmail.com

Me ev kovar ji vê navnîşana malperê girtîye, xwedî û berpirsîyar 

www.zimannas.wordpress.com e

Huseyin Muhammed


Kanizar 9

Bi rêya internetê 

Di bin navnîşana

www.zimannas.wordpress.com

de tê weşandin

e-mail:

kovarakanizar@gmail.com

Me ev kovar ji vê navnîşana malperê girtîye, xwedî û berpirsîyar 

www.zimannas.wordpress.com e

Huseyin Muhammed


Kanizar 8

Bi rêya internetê 

Di bin navnîşana

www.zimannas.wordpress.com

de tê weşandin

e-mail:

kovarakanizar@gmail.com

Me ev kovar ji vê navnîşana malperê girtîye, xwedî û berpirsîyar 

www.zimannas.wordpress.com e

Huseyin Muhammed


Kanizar 7

Bi rêya internetê 

Di bin navnîşana

www.zimannas.wordpress.com

de tê weşandin

e-mail:

kovarakanizar@gmail.com

Me ev kovar ji vê navnîşana malperê girtîye, xwedî û berpirsîyar 

www.zimannas.wordpress.com e

Huseyin Muhammed