Skip to main content

KXKA Komeleya Xwendevanên Kurd li Awrûpa


Rûdaw 1

Rûdaw rojnameya nûçeyî giştî ye.

Derhêner: Rûdaw Media GmBH


Beyana Xwepêşandanê li dijê mehkemeya Leşkerî

Piştê Derbeya Leşkerî ya Tirkîyê gelek kurdên welatperwer hatin girtin û di dadgehên leşgerî de hatin dadgehkirin. Ev jî bûbû egerê bilindbûna nerazîbûnîya kurdan. Kurdên li Ewrûpa jî li dijê van Dadgehkirinan û derbeya leşgerî xwepêşandanan dikirin.  Ev jî beyanek ji wan e.


Destûra Komela Xwendevanên Kurd li Awrûpa

Destûra Komela Xwendevanên Kurd li Awrûpa -KXKA