Skip to main content

KULÎLK


Kulîlk 51

Kovarekî ji bona zarokên kurdan derdikeve.

Derhêner: Komela Çanda Karkerên Kurdistan li Swêd (KOÇ-KAK)


Kulîlk 50

Kovarekî ji bona zarokên kurdan derdikeve.

Derhêner: Komela Çanda Karkerên Kurdistan li Swêd (KOÇ-KAK)


Kulîlk 49

Kovarekî ji bona zarokên kurdan derdikeve.

Derhêner: Komela Çanda Karkerên Kurdistan li Swêd (KOÇ-KAK)


Kulîlk 48

Kovarekî ji bona zarokên kurdan derdikeve.

Derhêner: Komela Çanda Karkerên Kurdistan li Swêd (KOÇ-KAK)


Kulîlk 47

Kovarekî ji bona zarokên kurdan derdikeve.

Derhêner: Komela Çanda Karkerên Kurdistan li Swêd (KOÇ-KAK)


Kulîlk 46

Kovarekî ji bona zarokên kurdan derdikeve.

Derhêner: Komela Çanda Karkerên Kurdistan li Swêd (KOÇ-KAK)


Kulîlk 45

Kovarekî ji bona zarokên kurdan derdikeve.

Derhêner: Komela Çanda Karkerên Kurdistan li Swêd (KOÇ-KAK)


Kulîlk 44

Kovarekî ji bona zarokên kurdan derdikeve.

Derhêner: Komela Çanda Karkerên Kurdistan li Swêd (KOÇ-KAK)


Kulîlk 43

Kovarekî ji bona zarokên kurdan derdikeve.

Derhêner: Komela Çanda Karkerên Kurdistan li Swêd (KOÇ-KAK)


Kulîlk 42

Kovarekî ji bona zarokên kurdan derdikeve.

Derhêner: Komela Çanda Karkerên Kurdistan li Swêd (KOÇ-KAK)