Skip to main content

Kürt Teavun ve Teraki Gazetesi (Cilt)


Kürt Teavun ve Teraki Gazetesi (Cilt)

Ev rojname di salên 1908/1909 an de ji alîyê Komeleya Hevkarî û Pêşketina Kurdan  li Stenbolê hatîye derxistin.

Ew ji alîyê M. Enîn Bozalnve bi tîpên latînî hatîye wergerandin û şîrovekirin û di sala 1998 an de dubare bi haweyek ciltkirî hatîye çapkirin.