Skip to main content

Kîne em


Kîne em 13

Kovarekî polîtîk, çand û rêxistinî ya ciwanan e.

Derhêner: Komelên Ciwanên Kurdistan Köln (KOMCIWAN)


Kîne em 11

Kovarekî polîtîk, çand û rêxistinî ya ciwanan e.

Derhêner: Komelên Ciwanên Kurdistan Köln (KOMCIWAN)


Kîne em 9

Kovarekî polîtîk, çand û rêxistinî ya ciwanan e.

Derhêner: Komelên Ciwanên Kurdistan Köln (KOMCIWAN)


Kîne em 8

Kovarekî polîtîk, çand û rêxistinî ya ciwanan e.

Derhêner: Komelên Ciwanên Kurdistan Köln (KOMCIWAN)