Skip to main content

Judî


Judî 1 Eylül 1988

Kovarek sîyasî û civakî bi Ingilîzî Erebî derdikeve

Derhêner:Partîya Îslamîya Kurdistan (PÎK)


Jûdî 3 Befranber 2692

Kovarek sîyasî û civakî, olî bi ingilîzî û erebî derdikeve.

Derhêner:Partîya Îslamîya Kurdistan (PÎK)


Jûdî 2 Pushper 2692

Kovarek sîyasî û civakî, olî bi ingilîzî û erebî derdikeve.

Derhêner:Partîya Îslamîya Kurdistan (PÎK)


Jûdî 2 Kehlawiz 2688

Kovarek sîyasî û civakî, olî bi ingilîzî û erebî derdikeve.

Derhêner:Partîya Îslamîya Kurdistan (PÎK)


Jûdî 2 february

Kovarek sîyasî û civakî, olî bi ingilîzî û erebî derdikeve.

Derhêner: Partîya Îslamîya Kurdistan (PÎK)


Jûdî 4 Bafranbar 2692

Kovarek sîyasî û civakî, olî bi ingilîzî û erebî derdikeve.

Derhêner: Partîya Îslamîya Kurdistan (PÎK)


Jûdî 1 Sikhwar 2689

Kovarek sîyasî û civakî, olî bi ingilîzî û erebî derdikeve.

Derhêner: Partîya Îslamîya Kurdistan (PÎK)


Jîdî 2 Razbar 2692

Kovarek sîyasî û civakî, olî bi ingilîzî û erebî derdikeve.

Derhêner: Partîya Îslamîya Kurdistan (PÎK)


Jûdî 4 mart 1991

Kovarek sîyasî û civakî, olî bi ingilîzî û erebî derdikeve.

Derhêner: Partîya Îslamîya Kurdistan (PÎK)