Skip to main content

Jina Serbilind


Jina Serbilind 41

Jina Serbilind, Kovarekî siyasî û rîxistinî ye, ji aliyê Yekîtîya Azadîya Jinên Kurdistan  _YAJK ve tê derxistin