Skip to main content

Ji alîyê Kürt Halk Kültür Derneği Uppsala/ İsveç KHKD ve hatîye berhevkirin û çapkirin.


Lozan Konferansinda Kürt sorunu

Ji alîyê

Kürt Halk Kültür Derneği Uppsala/ İsveç KHKD ve hatîye berhevkirin û çapkirin.