Skip to main content

Jûjîn


Jûjîn 10

Pîşeroj emin.

Jûjîn Kovara jinan ya du mehî ye.

Derhêner:  Oya Coşkun


Jûjîn 8/9

Pîşeroj emin.

Jûjîn Kovara jinan ya du mehî ye.

Derhêner:  Oya Coşkun


Jûjîn 7

Pîşeroj emin.

Jûjîn Kovara jinan ya du mehî ye.

Derhêner:  Oya Coşkun


Jûjîn 6

Pîşeroj emin.

Jûjîn Kovara jinan ya du mehî ye.

Derhêner:  Oya Coşkun


Jûjîn 5

Pîşeroj emin.

Jûjîn Kovara jinan ya du mehî ye.

Derhêner:  Oya Coşkun


Jûjîn 3/4

Pîşeroj emin.

Jûjîn Kovara jinan ya du mehî ye.

Derhêner:  Oya Coşkun


Jûjîn 2

Pîşeroj emin.

Jûjîn Kovara jinan ya du mehî ye.

Derhêner:  Oya Coşkun


Jûjîn 1

Pîşeroj emin.

Jûjîn Kovara jinan ya du mehî ye.

Derhêner:  Oya Coşkun