Skip to main content

Jîyan


Jîyan 39

Jiyan kovarekî siyasî civakî li ser rewşa jinan weşanê dike.

Derhêner: Yekîtîya Jinên Kurdistanê Köln (KOMJIN)


Jîyan 38

Jiyan kovarekî siyasî civakî li ser rewşa jinan weşanê dike.

Derhêner: Yekîtîya Jinên Kurdistanê Köln (KOMJIN)


Jîyan 37

Jiyan kovarekî siyasî civakî li ser rewşa jinan weşanê dike.

Derhêner: Yekîtîya Jinên Kurdistanê Köln (KOMJIN)


Jîyan 36

Jiyan kovarekî siyasî civakî li ser rewşa jinan weşanê dike.

Derhêner: Yekîtîya Jinên Kurdistanê Köln (KOMJIN)


Jîyan 35

Jiyan kovarekî siyasî civakî li ser rewşa jinan weşanê dike.

Derhêner: Yekîtîya Jinên Kurdistanê Köln (KOMJIN)


Jîyan 34

Jiyan kovarekî siyasî civakî li ser rewşa jinan weşanê dike.

Derhêner: Yekîtîya Jinên Kurdistanê Köln (KOMJIN)


Jîyan 33

Jiyan kovarekî siyasî civakî li ser rewşa jinan weşanê dike.

Derhêner: Yekîtîya Jinên Kurdistanê Köln (KOMJIN)


Jîyan 32

Jiyan kovarekî siyasî civakî li ser rewşa jinan weşanê dike.

Derhêner: Yekîtîya Jinên Kurdistanê Köln (KOMJIN)


Jîyan 31

Jiyan kovarekî siyasî civakî li ser rewşa jinan weşanê dike.

Derhêner: Yekîtîya Jinên Kurdistanê Köln (KOMJIN)


Jîyan 30

Jiyan kovarekî siyasî civakî li ser rewşa jinan weşanê dike.

Derhêner: Yekîtîya Jinên Kurdistanê Köln (KOMJIN)