Skip to main content

Jîna Nû


Jîna Nû (PPKK-MK) 6

Kovarekî siyasî rêxistinî ye, piştî hejmara 6 an bûye;

PPKK MK Teorik Yayın Organı

Derhêner: Mehmet Ece


Jîna Nû 5

Kovarekî siyasî rêxistinî ye, piştî hejmara 6 an bûye;

PPKK MK Teorik Yayın Organı

Derhêner: Mehmet Ece


Jîna Nû 3/4

Kovarekî siyasî rêxistinî ye, piştî hejmara 6 an bûye;

PPKK MK Teorik Yayın Organı

Derhêner: Mehmet Ece


Jîna Nû 2

Kovarekî siyasî rêxistinî ye, piştî hejmara 6 an bûye;

PPKK MK Teorik Yayın Organı

Derhêner: Mehmet Ece


Jîna Nû 1

Kovarekî siyasî rêxistinî ye, piştî hejmara 6 an bûye;

PPKK MK Teorik Yayın Organı

Derhêner: Mehmet Ece