Skip to main content

JÎN


JÎN Cîlt 5

JÎN

Kovara Kurdî-Tirkî di sala 1918 - 1919 an de li Stenbolê hatîye weşandin. Organa Komela Pêşketina Kurdistanê ye ji alîyê lêkolîner û nivîskar  M. EMÎN BOZARSLAN ve ji tîpên erebî bo tîpên latînî hatîye wergerandin..

JÎN ji alîyê weşanxan DENG ve di sala 1985 an de, bi haweyê 5 cîltan ve li Swêdê dubare hatîye çapkirin.

Her weha M Emîn Bozarslan şîrove û vekolînên xwe jî di vê çapê de pêşkêşê xwendevanan kirîye.

Weşan DENG

Box 3050

750 03 Uppsala  Sweden


JÎN Cîlt 4

JÎN

Kovara Kurdî-Tirkî di sala 1918 - 1919 an de li Stenbolê hatîye weşandin. Organa Komela Pêşketina Kurdistanê ye ji alîyê lêkolîner û nivîskar  M. EMÎN BOZARSLAN ve ji tîpên erebî bo tîpên latînî hatîye wergerandin..

JÎN ji alîyê weşanxan DENG ve di sala 1985 an de, bi haweyê 5 cîltan ve li Swêdê dubare hatîye çapkirin.

Her weha M Emîn Bozarslan şîrove û vekolînên xwe jî di vê çapê de pêşkêşê xwendevanan kirîye.

Weşan DENG

Box 3050

750 03 Uppsala  Sweden


JÎN Cîlt 3

JÎN

Kovara Kurdî-Tirkî di sala 1918 - 1919 an de li Stenbolê hatîye weşandin. Organa Komela Pêşketina Kurdistanê ye ji alîyê lêkolîner û nivîskar  M. EMÎN BOZARSLAN ve ji tîpên erebî bo tîpên latînî hatîye wergerandin..

JÎN ji alîyê weşanxan DENG ve di sala 1985 an de, bi haweyê 5 cîltan ve li Swêdê dubare hatîye çapkirin.

Her weha M Emîn Bozarslan şîrove û vekolînên xwe jî di vê çapê de pêşkêşê xwendevanan kirîye.

Weşan DENG

Box 3050

750 03 Uppsala  Sweden


JÎN Cîlt 2

JÎN

Kovara Kurdî-Tirkî di sala 1918 - 1919 an de li Stenbolê hatîye weşandin. Organa Komela Pêşketina Kurdistanê ye ji alîyê lêkolîner û nivîskar  M. EMÎN BOZARSLAN ve ji tîpên erebî bo tîpên latînî hatîye wergerandin..

JÎN ji alîyê weşanxan DENG ve di sala 1985 an de, bi haweyê 5 cîltan ve li Swêdê dubare hatîye çapkirin.

Her weha M Emîn Bozarslan şîrove û vekolînên xwe jî di vê çapê de pêşkêşê xwendevanan kirîye.

Weşan DENG

Box 3050

750 03 Uppsala  Sweden


JÎN Cîlt 1

JÎN

Kovara Kurdî-Tirkî di sala 1918 - 1919 an de li Stenbolê hatîye weşandin. Organa Komela Pêşketina Kurdistanê ye ji alîyê lêkolîner û nivîskar  M. EMÎN BOZARSLAN ve ji tîpên erebî bo tîpên latînî hatîye wergerandin..

JÎN ji alîyê weşanxan DENG ve di sala 1985 an de, bi haweyê 5 cîltan ve li Swêdê dubare hatîye çapkirin.

Her weha M Emîn Bozarslan şîrove û vekolînên xwe jî di vê çapê de pêşkêşê xwendevanan kirîye.

Weşan DENG

Box 3050

750 03 Uppsala  Sweden