Skip to main content

Hevjîn


Hevjîn 4

Kovareke siyasî û civakî ye

Derhêner:  LGBTT  Rêxistina Kurdî beşê Diyarbakır


Hevjîn 3

Kovareke siyasî û civakî ye

Derhêner:  LGBTT  Rêxistina Kurdî beşê Diyarbakır


Hevjîn 2

Kovareke siyasî û civakî ye

Derhêner:  LGBTT  Rêxistina Kurdî beşê Diyarbakır


Hevjîn 1

Kovareke siyasî û civakî ye

Derhêner:  LGBTT  Rêxistina Kurdî beşê Diyarbakır