Skip to main content

Hasbey Köksal


Kilamên Bêdeng

Helbest, li ser jîyan û çandakurdî hatîye nivîsîn


Suvariler Akti Dicle Üzerinden Firata dogru

Helbest li ser jîyana kurd û Kurdistane hatîye nivîsîn