Skip to main content

HAWAR


HAWAR Cîlt 2

HAWAR

Xwedî û Berpirsîyarê wê

Celadet Alî BEDIR XAN 

(1934 - 1943)

Di sala 1998 an de dubare bi hawê 2 ciltan hatîye çapkirin

Cild 1 : Hejmar 1-23

(1932-1933

Weşanên NÛDEM 34

Stockholm: 1998

Amadekar: F. Ceweri


HAWAR Cîlt 1

HAWAR

Xwedî û Berpirsîyarê wê

Celadet Alî BEDIR XAN 

(1934 - 1943)

Di sala 1998 an de dubare bi hawê 2 ciltan hatîye çapkirin

Cild 1 : Hejmar 1-23

(1932-1933

Weşanên NÛDEM 34

Stockholm: 1998

Amadekar: F. Ceweri