Skip to main content

Hêza Welatparêz


Hêza Welatparêz 6

Kovarekî siyasî çandî û rîxistinî ye.

Organa Komîta Merkezî ya Partîya Hêza Welatparêz a Kurdistan


Hêza Welatparêz 5

Kovarekî siyasî çandî û rîxistinî ye.

Organa Komîta Merkezî ya Partîya Hêza Welatparêz a Kurdistan


Hêza Welatparêz 4

Kovarekî siyasî çandî û rîxistinî ye.

Organa Komîta Merkezî ya Partîya Hêza Welatparêz a Kurdistan


Hêza Welatparêz 3

Kovarekî siyasî çandî û rîxistinî ye.

Organa Komîta Merkezî ya Partîya Hêza Welatparêz a Kurdistan


Hêza Welatparêz 2

Kovarekî siyasî çandî û rîxistinî ye.

Organa Komîta Merkezî ya Partîya Hêza Welatparêz a Kurdistan