Skip to main content

Hêvîya Gel


Hêvîya Gel Özel Sayı

Kovarekî siyasî çandî û rêxistinî ye. Weşana navendîya TSK yê ye.

Derhêner: Tevgera Sosyalîsta Kurdistan (TSK)


Hêvîya Gel 47/48

Kovarekî siyasî çandî û rêxistinî ye. Weşana navendîya TSK yê ye.

Derhêner: Tevgera Sosyalîsta Kurdistan (TSK)


Hêvîya Gel 45/46

Kovarekî siyasî çandî û rêxistinî ye. Weşana navendîya TSK yê ye.

Derhêner: Tevgera Sosyalîsta Kurdistan (TSK)


Hêvîya Gel 43/44

Kovarekî siyasî çandî û rêxistinî ye. Weşana navendîya TSK yê ye.

Derhêner: Tevgera Sosyalîsta Kurdistan (TSK)


Hêvîya Gel 42

Kovarekî siyasî çandî û rêxistinî ye. Weşana navendîya TSK yê ye.

Derhêner: Tevgera Sosyalîsta Kurdistan (TSK)


Hêvîya Gel 41

Kovarekî siyasî çandî û rêxistinî ye. Weşana navendîya TSK yê ye.

Derhêner: Tevgera Sosyalîsta Kurdistan (TSK)


Hêvîya Gel 40

Kovarekî siyasî çandî û rêxistinî ye. Weşana navendîya TSK yê ye.

Derhêner: Tevgera Sosyalîsta Kurdistan (TSK)


Hêvîya Gel 39

Kovarekî siyasî çandî û rêxistinî ye. Weşana navendîya TSK yê ye.

Derhêner: Tevgera Sosyalîsta Kurdistan (TSK)


Hêvîya Gel 38

Kovarekî siyasî çandî û rêxistinî ye. Weşana navendîya TSK yê ye.

Derhêner: Tevgera Sosyalîsta Kurdistan (TSK)


Hêvîya Gel 37

Kovarekî siyasî çandî û rêxistinî ye. Weşana navendîya TSK yê ye.

Derhêner: Tevgera Sosyalîsta Kurdistan (TSK)