Skip to main content

Gulistan -PDPKS


Gulîstan (PDPKS) 38

Kovarek wêjeyî û civakî ye

Derhêner: PDPKS  Partî Demokratî Pêşverû Kurdî Sûrî


Gulîstan (PDPKS) 36

Kovarek wêjeyî û civakî ye

Derhêner: PDPKS  Partî Demokratî Pêşverû Kurdî Sûrî


Gulîstan (PDPKS) 35

Kovarek wêjeyî û civakî ye

Derhêner: PDPKS  Partî Demokratî Pêşverû Kurdî Sûrî


Gulîstan (PDPKS) 33

Kovara Gulîstan, domandina  kovara Gulîstan ya ku di sala 1968 an de ji alîyê  CEGERXWÎN ve dihat derxistin ê! 

Kovarek wêjeyî û civakî ye

Derhêner: PDPKS  Partî Demokratî Pêşverû Kurdî Sûrî