Skip to main content

Govend


Govend 13

Kovara mehane ya çandî û hunerî

Derhêner: Mazhar Kara


Govend 12

Kovara mehane ya çandî û hunerî

Derhêner: Mazhar Kara


Govend 11

Kovara mehane ya çandî û hunerî

Derhêner: Mazhar Kara


Govend 10

Kovara mehane ya çandî û hunerî

Derhêner: Mazhar Kara


Govend 7

Kovara mehane ya çandî û hunerî

Derhêner: Mazhar Kara


Govend 6

Kovara mehane ya çandî û hunerî

Derhêner: Mazhar Kara


Govend 5

Kovara mehane ya çandî û hunerî

Derhêner: Mazhar Kara


Govend 4

Kovara mehane ya çandî û hunerî

Derhêner: Mazhar Kara


Govend 3

Kovara mehane ya çandî û hunerî

Derhêner: Mazhar Kara


Govend 2

Kovara mehane ya çandî û hunerî

Derhêner: Mazhar Kara