Skip to main content

Golik


Golik 17

Golik Kovarek qerfî ya kurdi ye û xêz û nivîsên wî piranî li Girtîgehên Tirkîyê tên amade kirin.

Pêveka rojnameya Gerger Firat ê ye.

Editor: Mehmet Boğatekin

Şener Dolaz


Golik 16

Golik Kovarek qerfî ya kurdi ye û xêz û nivîsên wî piranî li Girtîgehên Tirkîyê tên amade kirin.

Pêveka rojnameya Gerger Firat ê ye.

Editor: Mehmet Boğatekin

Şener Dolaz


Golik 15

Golik Kovarek qerfî ya kurdi ye û xêz û nivîsên wî piranî li Girtîgehên Tirkîyê tên amade kirin.

Pêveka rojnameya Gerger Firat ê ye.

Editor: Mehmet Boğatekin

Şener Dolaz


Golik 14

Golik Kovarek qerfî ya kurdi ye û xêz û nivîsên wî piranî li Girtîgehên Tirkîyê tên amade kirin.

Pêveka rojnameya Gerger Firat ê ye.

Editor: Mehmet Boğatekin

Şener Dolaz


Golik 13

Golik Kovarek qerfî ya kurdi ye û xêz û nivîsên wî piranî li Girtîgehên Tirkîyê tên amade kirin.

Pêveka rojnameya Gerger Firat ê ye.

Editor: Mehmet Boğatekin

Şener Dolaz


Golik 12

Golik Kovarek qerfî ya kurdi ye û xêz û nivîsên wî piranî li Girtîgehên Tirkîyê tên amade kirin.

Pêveka rojnameya Gerger Firat ê ye.

Editor: Mehmet Boğatekin

Şener Dolaz


Golik 11

Golik Kovarek qerfî ya kurdi ye û xêz û nivîsên wî piranî li Girtîgehên Tirkîyê tên amade kirin.

Pêveka rojnameya Gerger Firat ê ye.

Editor: Mehmet Boğatekin

Şener Dolaz


Golik 10

Golik Kovarek qerfî ya kurdi ye û xêz û nivîsên wî piranî li Girtîgehên Tirkîyê tên amade kirin.

Pêveka rojnameya Gerger Firat ê ye.

Editor: Mehmet Boğatekin

Şener Dolaz


Golik 9

Golik Kovarek qerfî ya kurdi ye û xêz û nivîsên wî piranî li Girtîgehên Tirkîyê tên amade kirin.

Pêveka rojnameya Gerger Firat ê ye.

Editor: Mehmet Boğatekin

Şener Dolaz


Golik 7

Golik Kovarek qerfî ya kurdi ye û xêz û nivîsên wî piranî li Girtîgehên Tirkîyê tên amade kirin.

Pêveka rojnameya Gerger Firat ê ye.

Editor: Mehmet Boğatekin

Şener Dolaz