Skip to main content

Güneş Adası


Güneş Adası 1

Ev kovar ji alîyê girtîyên kurd yên li zindana Bursayê (Tirkîyê) hatîye weşandin.