Skip to main content

Federasyona Komeleyên Kurdistanê li Swêdê FKKS


Rêxebat FKKS

Rapora Xebatê ya  Federasyona Komeleyên Kurdistanê li Swêdê FKKS

Bo Kongira 11 an 8-9-10.02.1991 Stockholm


KOMELE -Avakirin -Birêvebirin

Federasyona Komeleyên Kurdistanê li Swêdê FKKS