Skip to main content

Esmer


Popüler kürtür ESMER 52

Popüler Kürtür

Yazı Dükani,

Kovarek siyasî lêkolînî ye.

Derhêner: Ferzend Kaya


Popüler kürtür ESMER 24

Popüler Kürtür

Yazı Dükani,

Kovarek siyasî lêkolînî ye.

Derhêner: Ferzend Kaya


Popüler kürtür ESMER 36

Popüler Kürtür

Yazı Dükani,

Kovarek siyasî lêkolînî ye.

Derhêner: Ferzend Kaya


Popüler kürtür ESMER 23

Popüler Kürtür

Yazı Dükani,

Kovarek siyasî lêkolînî ye.

Derhêner: Ferzend Kaya


Popüler kürtür ESMER 22

Popüler Kürtür

Yazı Dükani,

Kovarek siyasî lêkolînî ye.

Derhêner: Ferzend Kaya


Popüler kürtür ESMER 21

Popüler Kürtür

Yazı Dükani,

Kovarek siyasî lêkolînî ye.

Derhêner: Ferzend Kaya


Popüler kürtür ESMER 20

Popüler Kürtür

Yazı Dükani,

Kovarek siyasî lêkolînî ye.

Derhêner: Ferzend Kaya


Popüler kürtür ESMER 19

Popüler Kürtür

Yazı Dükani,

Kovarek siyasî lêkolînî ye.

Derhêner: Ferzend Kaya


Popüler kürtür ESMER 18

Popüler Kürtür

Yazı Dükani,

Kovarek siyasî lêkolînî ye.

Derhêner: Ferzend Kaya


Popüler kürtür ESMER 17

Popüler Kürtür

Yazı Dükani,

Kovarek siyasî lêkolînî ye.

Derhêner: Ferzend Kaya