Skip to main content

Ekrem Cemil Paşa


DÎROKA KURDISTAN BI KURTEBIRÎ

DÎROKA KURDISTAN BI KURTEBIRÎ

Derhêner:  Enstîtuya Kurdî ya Bruksel (EKB)


MUHTASAR HAYATIM

Ekrem Cemîl Paşa serpêhatîyên xwe di vê pirtûkê de nivisandîye.

Derhêner:  Enstîtuya Kurdî ya Bruksel (EKB)