Skip to main content

EkoDiyar


Ekodiyar 29

Kovara rêxistana Karsazên Amedê ye. Rewşa aborî û kar diyar dike û cî dide pêdivîyên wan.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Adına Ahmet Sayar


Ekodiyar 15

Kovara rêxistana Karsazên Amedê ye. Rewşa aborî û kar diyar dike û cî dide pêdivîyên wan.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Adına Ahmet Sayar