Skip to main content

Dilop


Dilop 15

Kovara du mehî Çand Huner Politika

Sanat politika dergisi

Xwedî û berpirsê nivîseran: Cemal Çoban


Dilop 16

Kovara du mehî Çand Huner Politika

Sanat politika dergisi

Xwedî û berpirsê nivîseran: Cemal Çoban


Dilop 8

Kovara du mehî Çand Huner Politika

Sanat politika dergisi

Xwedî û berpirsê nivîseran: Cemal Çoban


Dilop 10

Kovara du mehî Çand Huner Politika

Sanat politika dergisi

Xwedî û berpirsê nivîseran: Cemal Çoban


Dilop 11

Kovara du mehî Çand Huner Politika

Sanat politika dergisi

Xwedî û berpirsê nivîseran: Cemal Çoban