Skip to main content

Desmala Sûre


Desmala Sûre 15

Kovarekî siyasî çandî û rêxistinî ye.

Derhêner: Komela Komunîsta Kurmancîye

Dersim Komünist hareketi

Sîyasî


Desmala Sûre 6

Kovarekî siyasî çandî û rêxistinî ye.

Derhêner: Komela Komunîsta Kurmancîye

Dersim Komünist hareketi

Sîyasî


Desmala Sûre 12/2

Kovarekî siyasî çandî û rêxistinî ye.

Derhêner: Komela Komunîsta Kurmancîye

Dersim Komünist hareketi

Sîyasî