Skip to main content

Derwêş M Ferho û Liev Driesen


De kwestie Iraaks Koerdistan

Ev pirtûk ji alîyê nivîskar Derwêş M Ferho û  Lieve Drissen ve li ser rewşa Kurdistana Başûr  bi zimanê Flamanî (Holandî) hatîye nivisîn.

Derhêner:  Enstîtuya Kurdî ya Bruksel (EKB)


De Koerden in Irak en de internationale houding

Ev pirtûk ji alîyê nivîskar Derwêş M Ferho û  Lieve Driesen ve li ser rewşa Kurdistana Başûr bi zimanê flamanî (holandî) hatîye nivisîn.

Derhêner:  Enstîtuya Kurdî ya Bruksel (EKB)