Skip to main content

Derwêş M Ferho


KRUIYVAT KAUKASUS

Ev pirtûk ji makaleyên siyasî pêkhatî ye.

Nivîskar: Derwêş M Ferho, Elmira Zeynalian, Freddy De Pauw, Hugo van Rompaey, Nic Vanderscheuren

Derhêner:  Enstîtuya Kurdî ya Bruksel (EKB)