Skip to main content

Dengê Yekîtîyê


Dengê Yekîtîyê 5/6

Kovareke sîyasî ye.

Derhêner: Yekîtîya Demokratên Kurdista.


Dengê Yekîtîyê 3/4

Kovareke sîyasî ye.

Derhêner: Yekîtîya Demokratên Kurdistan


Dengê Yekîtîyê 2

Kovareke sîyasî ye.

Derhêner: Yekîtîya Demokratên Kurdistan


Dengê Yekîtîyê 9

Kovareke sîyasî û rêxistînî ye.

Derhêner: Yekîtîya Demokratên Kurdistan


Dengê Yekîtîyê 7/8

Kovareke sîyasî û rêxistînî ye.

Derhêner: Yekîtîya Demokratên Kurdistan


Dengê Yekîtîyê 9

Kovareke sîyasî û rêxistînî ye.

Derhêner: Yekîtîya Demokratên Kurdistan