Skip to main content

Dengê Kurd


Dengê Kurd 21

Kovarekî  agadarî, siyasî, civakî û rêxistinî ye.

Derhêner:  Partî Demokratî Kurd li Sûrî  PDKS - El Partî


Dengê Kurd 20

Kovarekî  agadarî, siyasî, civakî û rêxistinî ye.

Derhêner:  Partî Demokratî Kurd li Sûrî  PDKS - El Partî


Dengê Kurd 19

Kovarekî  agadarî, siyasî, civakî û rêxistinî ye.

Derhêner:  Partî Demokratî Kurd li Sûrî  PDKS - El Partî


Dengê Kurd 18

Kovarekî  agadarî, siyasî, civakî û rêxistinî ye.

Derhêner:  Partî Demokratî Kurd li Sûrî  PDKS - El Partî


Dengê Kurd 17

Kovarekî  agadarî, siyasî, civakî û rêxistinî ye.

Derhêner:  Partî Demokratî Kurd li Sûrî  PDKS - El Partî


Dengê Kurd 16

Kovarekî  agadarî, siyasî, civakî û rêxistinî ye.

Derhêner:  Partî Demokratî Kurd li Sûrî  PDKS - El Partî


Dengê Kurd 15

Kovarekî  agadarî, siyasî, civakî û rêxistinî ye.

Derhêner:  Partî Demokratî Kurd li Sûrî  PDKS - El Partî


Dengê Kurd 14

Kovarekî  agadarî, siyasî, civakî û rêxistinî ye.

Derhêner:  Partî Demokratî Kurd li Sûrî  PDKS - El Partî


Dengê Kurd 13

Kovarekî  agadarî, siyasî, civakî û rêxistinî ye.

Derhêner:  Partî Demokratî Kurd li Sûrî  PDKS - El Partî


Dengê Kurd 12

Kovarekî  agadarî, siyasî, civakî û rêxistinî ye.

Derhêner:  Partî Demokratî Kurd li Sûrî  PDKS - El Partî