Skip to main content

Dengê Bakur


Dengê Bakur 10

Kovara mehane ya rêzani û şîroveyî

Derhêner: Cemal Batun


Dengê Bakur 8/9

Kovara mehane ya rêzani û şîroveyî

Derhêner: Cemal Batun


Dengê Bakur 7

Kovara mehane ya rêzani û şîroveyî

Derhêner: Cemal Batun


Dengê Bakur 5/6

Kovara mehane ya rêzani û şîroveyî

Derhêner: Cemal Batun


Dengê Bakur 4

Kovara mehane ya rêzani û şîroveyî

Derhêner: Cemal Batun


Dengê Bakur 2/3

Kovara mehane ya rêzani û şîroveyî

Derhêner: Cemal Batun