Skip to main content

Dengê Êzîdîya


Dengê Êzîdîya 8/9

Kovara Êzîdîya, Ji Bona Parastina Çandê û Dînê Êzîdî.

Derhêner: Kulturforum der yezidischen Glaubensgemeinschaf e.V Oldenburg


Dengê Êzîdîya 6/7

Kovara Êzîdîya, Ji Bona Parastina Çandê û Dînê Êzîdî.

Derhêner: Kulturforum der yezidischen Glaubensgemeinschaf e.V Oldenburg


Dengê Êzîdîya 5

Kovara Êzîdîya, Ji Bona Parastina Çandê û Dînê Êzîdî.

Derhêner: Kulturforum der yezidischen Glaubensgemeinschaf e.V Oldenburg


Dengê Êzîdîya 4

Kovara Êzîdîya, Ji Bona Parastina Çandê û Dînê Êzîdî.

Derhêner: Kulturforum der yezidischen Glaubensgemeinschaf e.V Oldenburg


Dengê Êzîdîya 3

Kovara Êzîdîya, Ji Bona Parastina Çandê û Dînê Êzîdî.

Derhêner: Kulturforum der yezidischen Glaubensgemeinschaf e.V Oldenburg


Dengê Êzîdîya 2

Kovara Êzîdîya, Ji Bona Parastina Çandê û Dînê Êzîdî.

Derhêner: Kulturforum der yezidischen Glaubensgemeinschaf e.V Oldenburg