Skip to main content

Demokrat


Demokrat Hejmara Taybet

Kovara sîyasî û Çandî

W. Demokrat


Demokrat 8

Kovara sîyasî û Çandî

W. Demokrat


Demokrat 7

Kovara sîyasî û Çandî

W. Demokrat


Demokrat 4

Kovara sîyasî û Çandî

W. Demokrat


Demokrat 3

Kovara sîyasî û Çandî

W. Demokrat


Demokrat 2

Kovara sîyasî û Çandî

W. Demokrat


Demokrat 1

Kovara sîyasî û Çandî

W. Demokrat