Skip to main content

DUGIR


Dugir 10

Kovarekî  sê mehî wîjeyî û çandî ye.

Derhêner, Xwedî: Dr. Said Mele. Birevebiren kovare: Ehmed Huseyni, Zagros Hajo, Yehya Yusif

Adres/Navnîşan :

DU GIR

BOX: 3437

165 23 Hasselby

SWEDEN


DUGIR 8

Kovarekî  sê mehî wîjeyî û çandî ye.

Derhêner, Xwedî: Dr. Said Mele. Birevebiren kovare: Ehmed Huseyni, Zagros Hajo, Yehya Yusif

Adres/Navnîşan :

DU GIR

BOX: 3437

165 23 Hasselby

SWEDEN


DUGIR 7

Kovarekî  sê mehî wîjeyî û çandî ye.

Derhêner, Xwedî: Dr. Said Mele. Birevebiren kovare: Ehmed Huseyni, Zagros Hajo, Yehya Yusif

Adres/Navnîşan :

DU GIR

BOX: 3437

165 23 Hasselby

SWEDEN


DUGIR 6

Kovarekî  sê mehî wîjeyî û çandî ye.

Derhêner, Xwedî: Dr. Said Mele. Birevebiren kovare: Ehmed Huseyni, Zagros Hajo, Yehya Yusif

Adres/Navnîşan :

DU GIR

BOX: 3437

165 23 Hasselby

SWEDEN


DUGIR 5

Kovarekî  sê mehî wîjeyî û çandî ye.

Derhêner, Xwedî: Dr. Said Mele. Birevebiren kovare: Ehmed Huseyni, Zagros Hajo, Yehya Yusif

Adres/Navnîşan :

DU GIR

BOX: 3437

165 23 Hasselby

SWEDEN


DUGIR 6

Kovarekî  sê mehî wîjeyî û çandî ye.

Derhêner, Xwedî: Dr. Said Mele. Birevebiren kovare: Ehmed Huseyni, Zagros Hajo, Yehya Yusif

Adres/Navnîşan :

DU GIR

BOX: 3437

165 23 Hasselby

SWEDEN


DUGIR 4

Kovarekî  sê mehî wîjeyî û çandî ye.

Derhêner, Xwedî: Dr. Said Mele. Birevebiren kovare: Ehmed Huseyni, Zagros Hajo, Yehya Yusif

Adres/Navnîşan :

DU GIR

BOX: 3437

165 23 Hasselby

SWEDEN


DUGIR 3

Kovarekî  sê mehî wîjeyî û çandî ye.

Derhêner, Xwedî: Dr. Said Mele. Birevebiren kovare: Ehmed Huseyni, Zagros Hajo, Yehya Yusif

Adres/Navnîşan :

DU GIR

BOX: 3437

165 23 Hasselby

SWEDEN


DUGIR 2

Kovarekî  sê mehî wîjeyî û çandî ye.

Derhêner, Xwedî: Dr. Said Mele. Birevebiren kovare: Ehmed Huseyni, Zagros Hajo, Yehya Yusif

Adres/Navnîşan :

DU GIR

BOX: 3437

165 23 Hasselby

SWEDEN


DUGIR 1

Kovarekî  sê mehî wîjeyî û çandî ye.

Derhêner, Xwedî: Dr. Said Mele. Birevebiren kovare: Ehmed Huseyni, Zagros Hajo, Yehya Yusif

Adres/Navnîşan :

DU GIR

BOX: 3437

165 23 Hasselby

SWEDEN