Skip to main content

Dîsa


Dîsa 8

ÖNCE ANADİLİ ANALİZ RAPORLARI   ANADİLİ TEMELLİ ÇOKDİLLİ VE ÇOKDİYALEKTLİ DİNAMİK

Derhêner: DÎSA Enstituya Diyarbekirê Bo Lêkolînên Sîyasî û Civakî

DİSA Yayınları

M. Şerif Derince


Dîsa 7

Dîsa
ÖNCE ANADİLİ ANALİZ RAPORLARI   ANADİLİ TEMELLİ ÇOKDİLLİ VE ÇOK DİYALEKTLİ DİNAMİK

Derhêner: DÎSA Enstituya Diyarbekirê Bo Lêkolînên Sîyasî û Civakî

DİSA Yayınları

M. Şerif Derince


Dîsa 2

Dîsa
ÖNCE ANADİLİ ANALİZ RAPORLARI   ANADİLİ TEMELLİ ÇOKDİLLİ VE ÇOK DİYALEKTLİ DİNAMİK

Derhêner: DÎSA Enstituya Diyarbekirê Bo Lêkolînên Sîyasî û Civakî

DİSA Yayınları

M. Şerif Derince


Dîsa 1

Dîsa
ÖNCE ANADİLİ ANALİZ RAPORLARI   ANADİLİ TEMELLİ ÇOKDİLLİ VE ÇOK DİYALEKTLİ DİNAMİK

Derhêner: DÎSA Enstituya Diyarbekirê Bo Lêkolînên Sîyasî û Civakî

DİSA Yayınları

M. Şerif Derince