Skip to main content

Dîroka Navenda Amedê


Dîroka Navenda Amedê Tirkî

Dîroka Navenda Amedê bi tirkî

Ev belge bi kurtayî dîraka bajarê Amedê bi wêne û bi haweyekî kurt ji bona turîstan hatîye amadekirin.

Dîroka Navenda Amedê Derhêner;  Bajarvanîya SÛRÊ ya Amedê


Dîroka Navenda Amedê Kurdî

Dîroka Navenda Amedê bi kurdî

Ev belge bi kurtayî dîraka bajarê Amedê bi wêne û bi haweyekî kurt ji bona turîstan hatîye amadekirin.

Dîroka Navenda Amedê Derhêner;  Bajarvanîya SÛRÊ ya Amedê


Dîroka Navenda Amedê Îbranî

Dîroka Navenda Amedê bi Îbranî

Ev belge bi kurtayî dîraka bajarê Amedê bi wêne û bi haweyekî kurt ji bona turîstan hatîye amadekirin.

Dîroka Navenda Amedê Derhêner;  Bajarvanîya SÛRÊ ya Amedê


Dîroka Navenda Amedê Ingilîzî

Dîroka Navenda Amedê bi Ingilîzî

Ev belge bi kurtayî dîraka bajarê Amedê bi wêne û bi haweyekî kurt ji bona turîstan hatîye amadekirin.

Dîroka Navenda Amedê Derhêner;  Bajarvanîya SÛRÊ ya Amedê


Dîroka Navenda Amedê Rûsî

Dîroka Navenda Amedê bi rûsîî

Ev belge bi kurtayî dîraka bajarê Amedê bi wêne û bi haweyekî kurt ji bona turîstan hatîye amadekirin.

Dîroka Navenda Amedê Derhêner;  Bajarvanîya SÛRÊ ya Amedê