Skip to main content

Dîdar


Dîdar 15

Kovarekî wêjeyî û çandî ji du mehan carek dedikeve.

Derhêner : Yekîtîya Ciwanên kurd li Swêd


Dîdar 10/11

Kovarekî wêjeyî û çandî ji du mehan carek dedikeve.

Derhêner : Yekîtîya Ciwanên kurd li Swêd


Dîdar 9

Kovarekî wêjeyî û çandî ji du mehan carek dedikeve.

Derhêner : Yekîtîya Ciwanên kurd li Swêd


Dîdar 6

Kovarekî wêjeyî û çandî ji du mehan carek dedikeve.

Derhêner : Yekîtîya Ciwanên kurd li Swêd


Dîdar 5

Kovarekî wêjeyî û çandî ji du mehan carek dedikeve.

Derhêner : Yekîtîya Ciwanên kurd li Swêd


Dîdar 3

Kovarekî wêjeyî û çandî ji du mehan carek dedikeve.

Derhêner : Yekîtîya Ciwanên kurd li Swêd


Dîdar 2

Kovarekî wêjeyî û çandî ji du mehan carek dedikeve.

Derhêner : Yekîtîya Ciwanên kurd li Swêd


Dîdar 1

Kovarekî wêjeyî û çandî ji du mehan carek dedikeve.

Derhêner : Yekîtîya Ciwanên kurd li Swêd