Skip to main content

Cezaevi Bülteni


Cezaevi Bülteni

Bultena agadîyên li ser zindanên mêtinkarên Tirkîyê

Derhêner: Komal Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti. (KOMAL)