Skip to main content

Celadet Alî Bedir Xan


Alfabêya kurdî & Bingehên gramera kurdmancî

Alfabe û giramera Kurmancî ye.

Ji www.nefel.com ê hatîye wergirtin.