Skip to main content

CENÎ ÎNFO


Cenî înfo 25

Bultena siyasî, agadarî û rêxistinî ye,  li ser rewşa jinên kurdistanê bi almanî derdikeve. Derhêner: Frauennachrichten vom Kurdischen Frauenbüro für Frieden e.V.


Cenî înfo 24

Bultena siyasî, agadarî û rêxistinî ye,  li ser rewşa jinên kurdistanê bi almanî derdikeve. Derhêner: Frauennachrichten vom Kurdischen Frauenbüro für Frieden e.V.


Cenî înfo 23

Bultena siyasî, agadarî û rêxistinî ye,  li ser rewşa jinên kurdistanê bi almanî derdikeve. Derhêner: Frauennachrichten vom Kurdischen Frauenbüro für Frieden e.V.


Cenî înfo 22

Bultena siyasî, agadarî û rêxistinî ye,  li ser rewşa jinên kurdistanê bi almanî derdikeve. Derhêner: Frauennachrichten vom Kurdischen Frauenbüro für Frieden e.V.


Cenî înfo 21

Bultena siyasî, agadarî û rêxistinî ye,  li ser rewşa jinên kurdistanê bi almanî derdikeve. Derhêner: Frauennachrichten vom Kurdischen Frauenbüro für Frieden e.V.


Cenî înfo 20

Bultena siyasî, agadarî û rêxistinî ye,  li ser rewşa jinên kurdistanê bi almanî derdikeve. Derhêner: Frauennachrichten vom Kurdischen Frauenbüro für Frieden e.V.


Cenî înfo 19

Bultena siyasî, agadarî û rêxistinî ye,  li ser rewşa jinên kurdistanê bi almanî derdikeve. Derhêner: Frauennachrichten vom Kurdischen Frauenbüro für Frieden e.V.


Cenî înfo 18

Bultena siyasî, agadarî û rêxistinî ye,  li ser rewşa jinên kurdistanê bi almanî derdikeve. Derhêner: Frauennachrichten vom Kurdischen Frauenbüro für Frieden e.V.


Cenî înfo 17

Bultena siyasî, agadarî û rêxistinî ye,  li ser rewşa jinên kurdistanê bi almanî derdikeve. Derhêner: Frauennachrichten vom Kurdischen Frauenbüro für Frieden e.V.


Cenî înfo 16

Bultena siyasî, agadarî û rêxistinî ye,  li ser rewşa jinên kurdistanê bi almanî derdikeve. Derhêner: Frauennachrichten vom Kurdischen Frauenbüro für Frieden e.V.