Skip to main content

Cûdî


Cûdî 13

Kovarek civakî, çandî, olî û rêxistinî ye. Weşanek ji yê Partîya Îslamîya Kurdistanê PÎK ê ye.

Derhêner: Islamischer Verein Kurdistan Bochum


Cûdî 11

Kovarek civakî, çandî, olî û rêxistinî ye. Weşanek ji yê Partîya Îslamîya Kurdistanê PÎK ê ye.

Derhêner: Islamischer Verein Kurdistan Bochum


Cûdî 10

Kovarek civakî, çandî, olî û rêxistinî ye. Weşanek ji yê Partîya Îslamîya Kurdistanê PÎK ê ye.

Derhêner: Islamischer Verein Kurdistan Bochum


Cûdî 9

Kovarek civakî, çandî, olî û rêxistinî ye. Weşanek ji yê Partîya Îslamîya Kurdistanê PÎK ê ye.

Derhêner: Islamischer Verein Kurdistan Bochum


Cûdî 8

Kovarek civakî, çandî, olî û rêxistinî ye. Weşanek ji yê Partîya Îslamîya Kurdistanê PÎK ê ye.

Derhêner: Islamischer Verein Kurdistan Bochum


Cûdî 7

Kovarek civakî, çandî, olî û rêxistinî ye. Weşanek ji yê Partîya Îslamîya Kurdistanê PÎK ê ye.

Derhêner: Islamischer Verein Kurdistan Bochum


Cûdî 6

Kovarek civakî, çandî, olî û rêxistinî ye. Weşanek ji yê Partîya Îslamîya Kurdistanê PÎK ê ye.

Derhêner: Islamischer Verein Kurdistan Bochum


Cûdî 5

Kovarek civakî, çandî, olî û rêxistinî ye. Weşanek ji yê Partîya Îslamîya Kurdistanê PÎK ê ye.

Derhêner: Islamischer Verein Kurdistan Bochum


Cûdî 4

Kovarek civakî, çandî, olî û rêxistinî ye. Weşanek ji yê Partîya Îslamîya Kurdistanê PÎK ê ye.

Derhêner: Islamischer Verein Kurdistan Bochum


Cûdî 3

Kovarek civakî, çandî, olî û rêxistinî ye. Weşanek ji yê Partîya Îslamîya Kurdistanê PÎK ê ye.

Derhêner: Islamischer Verein Kurdistan Bochum